دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم

اوّل هر هفته با پیامهای اداری هفته

             (ارسالی از حوزه ریاست دانشگاه)

پیامهایی با محتوای اصلاح، تعالی سازمان، 

ارتقاء سلامت نظام اداری و بهبود مدیریت

لطفاً جهت مشاهده و مطالعه مجموعة کامل سلسله پیامهای اداری که بصورت

هفتگی از طریق اتوماسـیـون ارسال می‌گردد، روی تصویر زیر کلیک نماییـد.